OBRAZAC ZA UPIS I DOPUNU PODATAKA U UPISNIKU KNJIŽNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

MOLIMO ODABERITE:
Novi upisni list knjižnice
Nadopuna postojećeg upisnog lista knjižnice

MOLIMO ODABERITE TIP KNJIŽNICE:
Samostalna
U sastavu


PODACI O USTANOVI

0.

Broj upisnog lista

1.

Naziv knjižnice (samostalne)

OIB (Osobni identifikacijski broj)

2.

Naziv knjižnice u sastavu

OIB (Osobni identifikacijski broj pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica)

3.

Sjedište knjižnice, odnosno knjižnice u sastavu

Poštanski broj

Ulica i kućni broj

Telefon

Telefaks

E-mail

4.

5.

Naziv pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica

Poštanski broj

Ulica i kućni broj

6.

Naziv osnivača samostalne knjižnice, odnosno osnivača pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica

Poštanski broj

Ulica i kućni broj

7.

Broj donošenja akta

Datum donošenja akta

8.

Broj donošenja te suglasnosti osnivača

Datum donošenja te suglasnosti osnivača

9.

Broj sudske ili druge registracije

Datum sudske ili druge registracije

10.

Ime i prezime

Broj akta o imenovanju

Datum akta o imenovanju

11.

Ime i prezime

Broj akta o imenovanju

Datum akta o imenovanju

12.

Datum izbora, odnosno imenovanja

Popis članova (stručna sprema i zanimanje)

13.

Datum izbora, odnosno imenovanja

Popis članova (stručna sprema i zanimanje)

14.15.16.

Broj akta

Datum akta

Podaci o promjenama i brisanju iz sudskog registra
17.

Posebne napomene


18.

Ime i prezime

E-mail


19.

20.
21.