O Upisniku

Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj sadrži osnovne podatke o upisanim aktivnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, bilo da djeluju kao pravne osobe ili kao knjižnice u sastavu drugih pravnih osoba.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu vodi Upisnik knjižnica temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/201998/2019) i Pravilnika o Upisniku knjižnica (NN 78/2020) u svrhu praćenja stanja u knjižničnoj djelatnosti.

Upisnik knjižnica sadrži Imenik – abecedni popis knjižnica i knjižnica u sastavu koje su dio Upisnika, Obrazac upisnog lista za unos podataka knjižnica koje nisu u Upisniku odnosno prijavu promjena podataka za knjižnice koje su već dio Upisnika. Sastavni dio Upisnika čine i javno dostupni podaci Upisnika u obliku MS Excel datoteke koju je moguće preuzeti ovdje.

Upute za upis podataka u Upisnik knjižnica (2022-11-15)

Prva prijava za upis knjižnice u Upisnik

Prva prijava za upis knjižnice u Upisnik podnosi se u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu samostalne knjižnice u sudski ili drugi registar, odnosno za knjižnice u sastavu upis knjižnične djelatnosti pravnoj osobi u čijem se sastavu knjižnica (opširnije o proceduri osnivanja knjižnice).

Kod prve prijave koristi se obrazac upisnog lista u kojem se bira Novi upisni list. Po završetku unosa podataka u obrazac upisnog lista knjižnica preuzima ispunjeni obrazac kao pdf datoteku te ju ispisuje. Ispisanu pdf datoteku Obrasca upisnog lista potrebno je potpisati i ovjeriti, pa skenirati. Nakon toga je potrebno učitati u obrazac upisnog lista skeniranu pdf datoteku. Osim toga, potrebno je učitati izvješće o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice sukladno Zakonu nadležne županijske matične knjižnice odnosno sveučilišne matične knjižnice, kao i rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje knjižnice i rješenje o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu te na taj način završiti prvu prijavu za upis knjižnice u Upisnik.

Za dobivanje rješenja o upisu u Sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske možete koristiti uslugu ishođenja izvatka u elektroničkom obliku. Detaljne upute o tome kako zatražiti elektronički dokument iz Sudskog registra, kao i cijene, navedene su na stranici https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:107:0::NO

NAPOMENA: Kod prvog upisa u Upisnik knjižnica za sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice koje su osnovane prije stupanja na snagu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019) nije potrebno dostaviti rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje knjižnice. Ostala dokumentacija je obavezna.

Na kraju provedene prijave, sve su knjižnice dužne poštom dostaviti otisnuti popunjeni, potpisani i ovjereni obrazac upisnog lista, kao i svu ostalu učitanu dokumentaciju na adresu:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb 

Izmjene i dopune podataka knjižnica u Upisniku

Prilikom unosa izmjena i dopuna podataka knjižnice u Upisniku, knjižnicama je omogućeno preuzimanje podataka iz zadnjeg upisa u obrazac upisnog lista. Postupak preuzimanja zadnjih upisanih podataka knjižnice provodi se upisom broja upisnog lista knjižnice u rubriku „Broj upisnog lista“, a zatim se pritisne ikona „Preuzmite podatke i nastavite unos“.

Po završetku ispravaka i/ili dopuna podataka knjižnica preuzima ispunjeni obrazac upisnog lista kao pdf datoteku te ju ispisuje. Ispisani obrazac upisnog lista potrebno je potpisati i ovjeriti, pa skenirati. Nakon toga je potrebno učitati skeniranu pdf datoteku u obrazac upisnog lista, kao i rješenje o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu, a za prijavu promjene podataka iz čl. 2, st. 3 Pravilnika koji nisu vidljivi u posljednjem pravomoćnom rješenju o upisu promjene u sudski ili drugi registar, potpisanu i ovjerenu izjavu o nastaloj promjeni i izmjeni podataka vezanih za knjižnicu – te na taj način završiti prijavu izmjene podataka knjižnice u Upisnik.

Za dobivanje rješenja o upisu u Sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske možete koristiti uslugu ishođenja izvatka u elektroničkom obliku. Detaljne upute o tome kako zatražiti elektronički dokument iz Sudskog registra, kao i cijene, navedene su na stranici https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:107:0::NO

Na kraju provedene prijave, sve su knjižnice dužne poštom dostaviti otisnuti popunjeni, potpisani i ovjereni obrazac upisnog lista i rješenje o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice na adresu:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Rokovi za unos

Preuzete i ovjerene upisne listove i ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u papirnatom obliku, ali će se dostava digitalne dokumentacije priznati kao prijava u zadanom roku (osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu).

 

Kontakt podaci

Marta Kovač, knjižničarka za upisnike i evidencije u knjižničarstvu
Telefon: +385 1 616  4355

Za narodne knjižnice: Dunja Marija Gabriel, knjižničarska savjetnica
Telefoni: +385 1 616 4150, +385 99 629 0380

Za školske knjižnice: dr. sc. Kristina Romić, viša knjižničarka
Telefon: +385 1 616 4027

Za sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice: dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica
Telefoni: +385 1 616 4358, +385 99 310 7029

upisnik-knjiznica@nsk.hr

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj)
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb