O Upisniku

Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj sadrži osnovne podatke o upisanim aktivnim i neaktivnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, bilo da djeluju kao pravne osobe ili kao knjižnice u sastavu drugih pravnih osoba.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu vodi Upisnik knjižnica temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/201998/2019, 114/2022) i Pravilnika o Upisniku knjižnica (NN 78/2020) u svrhu praćenja stanja u knjižničnoj djelatnosti.

Upisnik knjižnica sadrži Imenik – abecedni popis knjižnica i knjižnica u sastavu koje su dio Upisnika, Obrazac upisnog lista za unos podataka knjižnica koje nisu u Upisniku odnosno prijavu promjena podataka za knjižnice koje su već dio Upisnika. Sastavni dio Upisnika čine i javno dostupni podaci Upisnika o aktivnim knjižnicama u obliku MS Excel datoteke koju je moguće preuzeti ovdje.

Upute za upis podataka u Upisnik knjižnica (2023-07-20)

Prva prijava za upis knjižnice u Upisnik

Prva prijava za upis knjižnice u Upisnik podnosi se u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu samostalne knjižnice u sudski ili drugi registar, odnosno za knjižnice u sastavu upis knjižnične djelatnosti pravnoj osobi u čijem se sastavu knjižnica (opširnije o proceduri osnivanja knjižnice).

Kod prve prijave koristi se obrazac upisnog lista u kojem se bira Novi upisni list. Po završetku unosa podataka u obrazac upisnog lista knjižnica preuzima ispunjeni obrazac kao .pdf datoteku te ju ispisuje. Ispisanu .pdf datoteku Obrasca upisnog lista potrebno je potpisati i ovjeriti, pa skenirati. Nakon toga je potrebno učitati u obrazac upisnog lista skeniranu .pdf datoteku. Osim toga, potrebno je učitati izvješće o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice sukladno Zakonu nadležne županijske matične knjižnice odnosno sveučilišne matične knjižnice, kao i rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje knjižnice i rješenje o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu te na taj način završiti prvu prijavu za upis knjižnice u Upisnik.

Za dobivanje rješenja o upisu u Sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske možete koristiti uslugu ishođenja izvatka u elektroničkom obliku. Detaljne upute o tome kako zatražiti elektronički dokument iz Sudskog registra bez naknade, navedene su na stranici https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:107:0::NO

NAPOMENA: Kod prvog upisa u Upisnik knjižnica za sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice koje su osnovane prije stupanja na snagu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022) nije potrebno dostaviti rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje knjižnice. Ostala dokumentacija je obavezna.

 

Izmjene i dopune podataka knjižnica u Upisniku

Prilikom unosa izmjena i dopuna podataka knjižnice u Upisniku, knjižnicama je omogućeno preuzimanje podataka iz zadnjeg upisa u obrazac upisnog lista. Postupak preuzimanja zadnjih upisanih podataka knjižnice provodi se upisom broja upisnog lista knjižnice u rubriku „Broj upisnog lista“, a zatim se pritisne ikona „Preuzmite podatke i nastavite unos“.

Po završetku ispravaka i/ili dopuna podataka knjižnica preuzima ispunjeni obrazac upisnog lista kao .pdf datoteku te ju ispisuje. Ispisani obrazac upisnog lista potrebno je potpisati i ovjeriti, pa skenirati. Nakon toga je potrebno učitati skeniranu .pdf datoteku u obrazac upisnog lista, kao i rješenje o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu, a za prijavu promjene podataka iz čl. 2, st. 3 Pravilnika koji nisu vidljivi u posljednjem pravomoćnom rješenju o upisu promjene u sudski ili drugi registar, potpisanu i ovjerenu izjavu o nastaloj promjeni i izmjeni podataka vezanih za knjižnicu – te na taj način završiti prijavu izmjene podataka knjižnice u Upisnik.

Za dobivanje rješenja o upisu u Sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske možete koristiti uslugu ishođenja izvatka u elektroničkom obliku. Detaljne upute o tome kako zatražiti elektronički dokument iz Sudskog registra bez naknade, navedene su na stranici https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:107:0::NO

 

Rokovi za unos

Preuzete i ovjerene upisne listove i ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti elektroničkim putem u Upisnik u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski ili drugi registar knjižnice, odnosno knjižnične djelatnosti knjižnica u sastavu.

 

Kontakt podaci

Marta Kovač, knjižničarka za upisnike i evidencije u knjižničarstvu
Telefon: +385 1 616  4355

Za narodne knjižnice: Dunja Marija Gabriel, knjižničarska savjetnica
Telefoni: +385 1 616 4150, +385 99 629 0380

Za školske knjižnice: dr. sc. Kristina Romić, viša knjižničarka
Telefon: +385 1 616 4027

Za sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice: dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica
Telefoni: +385 1 616 4358, +385 99 310 7029

upisnik-knjiznica@nsk.hr